DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền

DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền
QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

HOẠT-HÌNH-247 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được đăng tải trong trang web này. Mọi nội dung đều được sưu tầm và nhúng vào website tương tự như công cụ tìm kiếm Google hay những trang web tìm kiếm khác. Nếu có vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng phản hồi để chúng tôi tiến hành gỡ bỏ.


Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của Điều khoản sử dụng của HOẠT-HÌNH-247 và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến thông tin qua Email:

Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnh

Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm

Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Website HOẠT-HÌNH-247 đủ để cho phép HOẠT-HÌNH-247 xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)

Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để HOẠT-HÌNH-247 có thể liên hệ với bạn.

Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

HOẠT-HÌNH-247 có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo sai sự thật.

Email: [email protected]

Đang tải bình luận...